Qendra për Hulumtime Sociale, Ekonomike dhe Politike – Alternativa, është themeluar në vitin 2014 me qëllimin e vetëm: të kryej hulumtime profesionale, e cilësore, në fushat përkatëse.


Përgjatë gjithë këtyre viteve, “Alternativa”, ka ndërtuar një reputacion shumë pozitiv.

Anëtarët e saj, me përkushtim e punë të palodhshme, kanë reflektuar seriozitet dhe profesionalizëm të pakundshoq. Kjo ka bërë që “Alternativa” ta fitojë besimin e shumë entiteteve politike, ekonomike e kulturore.

Për rrjedhojë, ajo pozicionohet lart në nivel vendi, për sa u përket fushave që mbulon.

Besueshmëria e rezultateve që i nxjerr nëpërmjet kërkimeve e hulumtimeve, asnjëherë nuk është kontestuar.

Andaj “Alternativa”, por ndërton çdo ditë e më tepër lidhje të reja, duke u shndërruar në partneren e besueshme të shumë kompanive (dhe jo vetëm), shkaku i shërbimeve efikase që ofron.